Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza) (nicolaev) wrote in catholic_by,
Andrej Ludwik Mikałajeŭ OPs (Wojsza)
nicolaev
catholic_by

10-18.08.13. Навэнна ахвяры за кс. Уладзіслава Лазара
10-18.08.13. Навэнна ахвяры за кс. Уладзіслава Лазара
10-18.08.13. Nowenna ofiary za ks. Władysława Łazara

«Памятайце пра вязняў, як быццам і вы разам з імі былі зняволенымі, і пра знаходзячыхся ў бедах, бо і вы самі маеце цела. Дык трэба, каб з даверам казалі: „Госпад — Успаможца мой, не збаюся, бо што зробіць мне чалавек?“. Памятайце пра настаўнікаў вашых, якія абвяшчалі вам Слова Божае і, сочачы за ходам іхняга жыцця, будзьце іхнімі пераймальнікамі ў веры. Езус Хрыстос той самы ўчора, сёння і на векі» (Габ. 13:3,6-8).

Шаноўнае Панства, ад суботы 10 жніўня 2013 (ад Найсвяцейшай Эўхарыстыі ў інтэнцыі кс. У.Лазара ў 8:00 у адным з мейсцаў нашай Айчыны) да нядзелі 18 жніўня 2013 (да Найсвяцейшай Эўхарыстыі ў інтэнцыі кс. У.Лазара ў 18:30 у Архікатэдры менскай (пл. Свабоды, 9)) каталікі і людзі добрай волі ў Беларусі і ўва ўсім свеце злучаюцца ў Навэнне (9-дзённая сталая малітва) ахвяры за кс. Уладзіслава Лазара — праз Найсвяцейшую Эўхарыстыю і заступніцтва Маці Божай Унебаўзятай.

У гэты час каталікам і людзям добрай волі прапануецца спрычыніцца/далучыцца да розных пабожных і малітоўных чынаў у інтэнцыі кс. Уладзіслава Лазара і простага Божага ўмяшання ў ягоную справу — звяртаючыся да Хрыста праз Багародзіцу. Ахвяруйма ў гэты час у гэтай інтэнцыі, наколькі толькі магчыма, нашыя добрыя чыны: удзел у Святой Эўхарыстыі, Адарацыі Найсвяцейшага Сакрамэнту, Літургіі Гадзінаў, Гадзінкі, Ружанец, Вяночак і г.д.

На гэны час (а калі няма магчымасці — дык на далейшыя дні) прапануем складаць ахвяраванні на Святую Ахвяру ў вышэй азначанай інтэнцыі — ў сваёй парафіі і ў Катэдры — асабліва на нядзельную Суму і вечаровую Імшу. Ахвяруйма і найцяжэйшы, але і найважнейшы з чынаў — пакорнае паслушэнства пастыру, у імя Архіпастыра, Айцу пакорна паслухмянага: «Слухайце настаўнікаў вашых і падпарадкоўвайцеся ім, бо яны чуваюць над душамі вашымі, за якія павінны разрахавацца (перад Богам). Дык няхай яны гэта з радасцю выконваюць, а не са стогнамі, бо гэта не на карысць вам» (Габ. 13:17).

Асаблівым чынам заахвочваем да споведзі, пакаяння, пакуты, Камуніі ў гэны час і да ўдзелу ў Найсвяцейшай Эўхарыстыі ў чацвер (!) 15.08.13. (на ўрачыстасць НПМ) і да адчытання цягам гэных 9 дзён Nowenny do Najświętszej Eucharystii.

І 'шчэ напрыканцы малітвы ў імя Хрыстова:
ваш ліст ад сэрца на паштовы адрас
220050, Менск, а/c 8, СІЗА КДБ,
кс. Лазару Уладзіміру Міхайлавічу.

Звярніце ўвагу на тое, які важны сэнс надаю пазначэнню ў адрасе скароту "кс." перад імём: гэтак мы адрасата не "разжалуем" у свецкія зэкі, а духоўна падтрымаем, называючы ксяндзом.

Больш пра кс. Уладзіслава Лазар:
«Маці арыштаванага ксяндза Лазара: «Прычапіліся, адкуль грошы ўзяў»»
«Ксяндзу Лазару не дазволілі перадаць малітоўнік»
«04.08.13. Дзень ахвяры за кс. Уладзіслава Лазара»

Калі ўважыце гэна за годную справу — распавядзіце, каліласка, бліжнім і дальнім, гораду і свету, офлайн і онлайн, і хай Пан нам рачыць дабраславіць!

Божа, дабра ўсялякага крыніца, дзякуем Табе, што ў любові сваёй абдарыў ксяндза Уладзіслава Лазара годнасцю святарства. Запрагнуў, каб ён быў асаблівай прыладаю ў руцэ Тваёй. Даручаем Табе ягоны сёняшні дзень, а Ты моцаю Духа Святога вядзі, кіруй і будзь з ім. Даручаем ягоную душу і цела. Даручаем ягоныя радасці і надзеі, усе напружанні і нядужанні. Укшталтуй яго шчаслівым святаром і чалавекам, атачай зычлівым людам. Учыні, каб розумам бездакорным, сэрцам цнатлівым і чыстым целам заўсёды служыў Табе. Амэн.

Усемагутны вечны Божа, суцяшэнне засмучаных і сіла церпячых, пачуй просьбы тых, хто ў кожным цярпенні да Цябе звяртаецца, каб усе яны маглі радавацца, што ў сваіх патрэбах спазналі Тваю міласэрнасць. Просім Цябе, Пане, выслухай ласкава малітвы свайго люду і, хоць заслужана церпім мы за нашыя грахі, выбаў нас праз сваю міласэрнасць дзеля хвалы імя Твайго. Божа, Ты знішчыў пыху адвечнага ворага, сатаны, праз цярплівасць свайго Адзінароднага Сына, дай нам, просім, з пашанаю разважаць пра цярпенні Хрыста, якія Ён з любові да нас вынес, і дапамажы нам так, як Ён, у спакоі духа вытрываць усе цяжкасці. Ойча, калі Ты хочаш, дык адсунь той келіх ад кс. Уладзіслава Лазара, аднак не мая, але Твая воля няхай станецца. Амэн.

Найсвяцейшае Сэрца Езуса Сакрамэнтальнага,
змілуйся над намі і над Айчынай нашай!
Беззаганнае Сэрца Марыі Унебаўзятай,
маліся за нас і за Айчыну нашу!«Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr. 13:3,6-8).

Szanowni Państwo, zawczaśnie przepraszamy za mój język polski! Od soboty 10 sierpnia 2013 (od Najświętszej Eucharystii w intencji ks. W.Łazara w 8:00 w jednym z miejsc naszej Ojczyzny) do niedzieli 18 sierpnia 2013 (do Najświętszej Eucharystii w intencji ks. W.Łazara w 18:30 w Archikatedrze mińskiej (pl. Wolności, 9)) katolicy i ludzie dobrej woli w Białorusi i w całym świecie będą złączeni w Nowenne (9-dniowa stała modlitwa) ofiary za ks. Władysława Łazara — przez Najświętszą Eucharystię i za wstawiennictwem Matki Boskiej Wniebowziętej.

W ten czas katolikom i ludziom dobrej woli proponujemy przyczynić się / dołączać się do różnych pobożnych i modlitewnych czynów w intencji ks. Władysława Łazara i bezpośredniego Bożego wmieszania w jego sprawę — zwracając się do Chrystusa przez Bogarodzicę. Ofiarujmy w ten czas w tej intencji tyle ile możliwe, nasze dobre uczynki: udział w Najświętszej Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Liturgii Godzin, Godzinkach, Różańcu, i innym.

W ten czas, (a jeśli nie ma możliwości — w następnych dniach) proponujemy ofiarować na Msze Święte w wyżej przedstawionej intencji — w naszych parafiach i w Katedrze — najlepiej na niedzielną Sumę i Mszę wieczorową. Ofiarujmy i najcięższy, ale i najważniejszy z czynów — pokorne posłuszeństwo pasterzowi, w imię Archipasterza, pokornie posłusznego Ojcu: «Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne» (Hbr. 13:17).

Zwłaszcza zachęcamy w ten czas do spowiedzi, pokuty, Komunii i do udziału w Najświętszej Eucharystii w czwartek (!) 15.08.13. (w uroczystość NMP) i do odczytania przez te 9 dni Nowenny do Najświętszej Eucharystii.

Więcej o ks. Władyslaw Łazar:
«Białoruś – Matka aresztowanego księdza: przyczepili się, skąd wziął pieniądze (na budowę kościoła)»
«Aresztowanemu księdzu nie wolno posiadać modlitewnika»
«04.08.13. Dzień ofiary za ks. Władysława Łazara»

Jeśli jesteście przekonani o słuszności tej sprawy — raczcie przekazać ję waszym bliskim i nie tylko, miastu i światu, online i offline, i niech Pan nam raczy błogosławić!

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci, że w Swojej miłości obdarzyłeś księdza Władysława Łazara godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzamy Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Polecamy jego duszę i ciało. Polecamy jego radości i nadzieje, wszystkie trudy i dolegliwości. Czyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem, otaczaj życzliwymi ludźmi. Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze Tobie służył. Amen.

Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj modlitwy swojego ludu, i mimo, że zasłużenie cierpimy za nasze grzechy, zachowaj nas przez swoją miłość dla chwały imienia Twego. O Boże, Ty który starłeś pychę odwiecznego wroga, szatana, przez cierpliwość swojego Jednorodzonego Syna, prosimy, daj nam z czcią rozważać cierpienia Chrystusa, które On z miłości do nas cierpiał, i pomóż nam, tak jak On w spokoju ducha znosić wszelkie trudy. Ojcze, jeśli chcesz, odsuń ten kielich od ks. Władysława Łazara, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa Sakramentalnego,
zmiłuj się nad nami i nad Ojczyznę naszą!
Niepokalane Serce Maryi Wniebowziętej,
Módl się za nami i za Ojczyznę naszą!

Tags: Беларусь, Касьцёл, Палітыка, анонсы, літургія, малітва, навіны, нашы айцы, палітыка, сьвятыя, традыцыі
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 38 comments